Breaking News

کشاورزی و منابع طبیعی

جزوه بیماری های درختان میوه دکتر بنی هاشمی استاد دانشگاه شیراز+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه بیماری های درختان میوه دکتر بنی هاشمی استاد دانشگاه شیراز+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه بیماری های درختان میوه دکتر بنی هاشمی استاد دانشگاه شیراز را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه بیماری های درختان میوه دکتر بنی هاشمی استاد دانشگاه شیراز …

Read More »

پاورپوینت "کاربرد اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی"+(دانلود رایگان)

دانلود فایل پاورپوینت "کاربرد اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی"+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل پاورپوینت "کاربرد اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی" را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. پاورپوینت "کاربرد اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی" کاربرد اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی قسمتي از …

Read More »

دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود بهداشت و بازرسي كشتارگاهي گوشت مقدمه ازدياد جمعيت بر روي كره‌‌ي زمين نياز روزافزون به مواد غذايي را طلب مي‌كند؛ …

Read More »

جزوه میکروبیولوژی آب+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه میکروبیولوژی آب+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه میکروبیولوژی آب را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه میکروبیولوژی آب جزوه میکروبیولوژی آب جزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکرو بیولوژی محیطی …

Read More »

دانلود دفترچه طرح آبياري قطره اي به همراه فايل اکسل طراحي و نقشه اتوکد آن+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود دفترچه طرح آبياري قطره اي به همراه فايل اکسل طراحي و نقشه اتوکد آن+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود دفترچه طرح آبياري قطره اي به همراه فايل اکسل طراحي و نقشه اتوکد آن را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود دفترچه طرح …

Read More »

دانلود کتاب شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار پیام نور+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود کتاب شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار پیام نور+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود کتاب شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار پیام نور را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود کتاب شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار پیام نور کتاب شناخت محیط زیست نویسنده: بنفشه …

Read More »

جزوه اصول كنترل بيماري هاي گياهي دكتر قوستا استاد دانشگاه اروميه+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه اصول كنترل بيماري هاي گياهي دكتر قوستا استاد دانشگاه اروميه+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه اصول كنترل بيماري هاي گياهي دكتر قوستا استاد دانشگاه اروميه را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه اصول كنترل بيماري هاي گياهي دكتر قوستا استاد دانشگاه اروميه …

Read More »

جزوه و خلاصه درس اکولوژی جنگل – بر اساس کتاب علیمحمدی – کشاورزی و منابع طبیعی – پیام نور – pdf+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه و خلاصه درس اکولوژی جنگل – بر اساس کتاب علیمحمدی – کشاورزی و منابع طبیعی – پیام نور – pdf+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه و خلاصه درس اکولوژی جنگل – بر اساس کتاب علیمحمدی – کشاورزی و منابع طبیعی – پیام نور – pdf …

Read More »

دانلود جزوه ویروس شناسی گیاهی دکتر مینا راستگو استاد دانشگاه ارومیه+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود جزوه ویروس شناسی گیاهی دکتر مینا راستگو استاد دانشگاه ارومیه+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود جزوه ویروس شناسی گیاهی دکتر مینا راستگو استاد دانشگاه ارومیه را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود جزوه ویروس شناسی گیاهی دکتر مینا راستگو استاد دانشگاه ارومیه …

Read More »

دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC کتاب احتیاجات غذایی علوم دامی NRC یکی از کتاب های مرجع در …

Read More »