Breaking News

مهندسی مواد

فیلم آموزشی نرم افزار xpert موسسه کفا- دوره مقدماتی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل فیلم آموزشی نرم افزار xpert موسسه کفا- دوره مقدماتی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل فیلم آموزشی نرم افزار xpert موسسه کفا- دوره مقدماتی را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. فیلم آموزشی نرم افزار xpert موسسه کفا- دوره مقدماتی آنالیز اشعه X یا همان XRD …

Read More »

فیلم آموزشی نرم افزار کلمکس (clemex)- تحلیل تصاویر SEM+(دانلود رایگان)

دانلود فایل فیلم آموزشی نرم افزار کلمکس (clemex)- تحلیل تصاویر SEM+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل فیلم آموزشی نرم افزار کلمکس (clemex)- تحلیل تصاویر SEM را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. فیلم آموزشی نرم افزار کلمکس (clemex)- تحلیل تصاویر SEM بررسی کمی تصاوير میکروسکپی و ريزساختار، …

Read More »

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. سمینار درس روش …

Read More »

جزوه متالورژی فیزیکی 2 (تایپ شده)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه متالورژی فیزیکی 2 (تایپ شده)+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه متالورژی فیزیکی 2 (تایپ شده) را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه متالورژی فیزیکی 2 (تایپ شده) این فایل شامل یک جزوه کامل از درس متالورژی فیزیکی 2 است که از دروس …

Read More »

جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد بررسی کمی تصاوير میکروسکپی و ريزساختار، منبع مهمی در به دست آوردن …

Read More »

حل المسائل کتاب علم مواد اسکلند+(دانلود رایگان)

دانلود فایل حل المسائل کتاب علم مواد اسکلند+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل حل المسائل کتاب علم مواد اسکلند را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. حل المسائل کتاب علم مواد اسکلند کتاب علم مواد اسکلند یکی از کاملترین کتاب ها در رشته مهندسی مواد می باشد …

Read More »

جزوه آموزشی نرم افزار xpert- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار xpert- مهندسی مواد+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه آموزشی نرم افزار xpert- مهندسی مواد را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه آموزشی نرم افزار xpert- مهندسی مواد آنالیز اشعه X یا همان XRD آنالیزی برای تعیین فازهای موجود در …

Read More »

جزوه آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC- مهندسی مواد+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC- مهندسی مواد را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. جزوه آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC- مهندسی مواد این نرم افزار یک نرم افزار …

Read More »

آموزش گام به گام نرم افزار شبیه سازی ریخته گری Procast+(دانلود رایگان)

دانلود فایل آموزش گام به گام نرم افزار شبیه سازی ریخته گری Procast+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل آموزش گام به گام نرم افزار شبیه سازی ریخته گری Procast را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. آموزش گام به گام نرم افزار شبیه سازی ریخته گری Procast …

Read More »

فیلم آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC+(دانلود رایگان)

دانلود فایل فیلم آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل فیلم آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. فیلم آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSC این نرم افزار یک نرم افزار ترمودینامیکی است که می توان با …

Read More »