Breaking News

زبان خارجه

خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین+(دانلود رایگان)

دانلود فایل خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تامین خلاصه …

Read More »

کتاب Oxford English for Cabin Crew به همراه فایل های صوتی کتاب+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کتاب Oxford English for Cabin Crew به همراه فایل های صوتی کتاب+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل کتاب Oxford English for Cabin Crew به همراه فایل های صوتی کتاب را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. کتاب Oxford English for Cabin Crew به همراه فایل …

Read More »

طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم+(دانلود رایگان)

دانلود فایل طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم با عرض سلام پست حاضر یک …

Read More »

خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ+(دانلود رایگان)

دانلود فایل خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ  خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ فرمت:PDF با کفیت بالا و …

Read More »

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما نوشته ابراهیم نظری تیموری   ویژه داوطلبان: 1- آزمون …

Read More »

کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل کتاب آموزش زبان آلمانی Beste Freunde A2.2 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب درسی را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه …

Read More »

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست – LAW TEXTS – بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی – pdf+(دانلود رایگان)

دانلود فایل ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست – LAW TEXTS – بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی – pdf+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست – LAW TEXTS – بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی – pdf را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه …

Read More »

کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل کتاب آموزش زبان آلمانی +Aspekte neu Mittelstufe Deutsch B1 به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی …

Read More »

اصول و روش کاربردی ترجمه+(دانلود رایگان)

دانلود فایل اصول و روش کاربردی ترجمه+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل اصول و روش کاربردی ترجمه را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. اصول و روش کاربردی ترجمه اصول و روش کاربردی ترجمه شامل مفاهیم کلی ترجمه و بعضی از ساختارهای دستوری دو زبان انگلیسی و …

Read More »

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2 را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2 کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2 (سومین کتاب از مجموعه چهار سطحی !Read This) به زبانی بسیار شیوا و …

Read More »