Breaking News

آموزش و پرورش

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (تقارن و چندضلعی ها)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (تقارن و چندضلعی ها)+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (تقارن و چندضلعی ها) را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (تقارن و چندضلعی ها) پاورپوینت فصل چهارم …

Read More »

اقدام پژوهی معلم پایه سوم ابتدایی چگونه توانستم مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس ….. حل نمایم؟+(دانلود رایگان)

دانلود فایل اقدام پژوهی معلم پایه سوم ابتدایی چگونه توانستم مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس ….. حل نمایم؟+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل اقدام پژوهی معلم پایه سوم ابتدایی چگونه توانستم مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس ….. حل نمایم؟ …

Read More »

دانلود طرح کرامت واحد کار تشکر مهارت ارتباط موثر پایه اول ابتدایی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود طرح کرامت واحد کار تشکر مهارت ارتباط موثر پایه اول ابتدایی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود طرح کرامت واحد کار تشکر مهارت ارتباط موثر پایه اول ابتدایی را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود طرح کرامت واحد کار تشکر مهارت ارتباط موثر …

Read More »

دانلود سوال قرآن هشتم نوبت اول دی 1400+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود سوال قرآن هشتم نوبت اول دی 1400+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود سوال قرآن هشتم نوبت اول دی 1400 را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود سوال قرآن هشتم نوبت اول دی 1400 فایل ورد سؤال قرآن هشتم نوبت اول دارای راهنمای …

Read More »

طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما+(دانلود رایگان)

دانلود فایل طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. طرح جابر پایه چهارم ابتدایی ماه گرفتگی به همراه دفتر کارنما …

Read More »

دانلود طرح کرامت واحد کار خیرخواهی مهارت ارتباط موثر پایه سوم ابتدایی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود طرح کرامت واحد کار خیرخواهی مهارت ارتباط موثر پایه سوم ابتدایی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود طرح کرامت واحد کار خیرخواهی مهارت ارتباط موثر پایه سوم ابتدایی را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود طرح کرامت واحد کار خیرخواهی مهارت ارتباط موثر …

Read More »

دانلود پاورپوینت فصل های ریاضی ششم (هفت فصل)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل های ریاضی ششم (هفت فصل)+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود پاورپوینت فصل های ریاضی ششم (هفت فصل) را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. دانلود پاورپوینت فصل های ریاضی ششم (هفت فصل) مجموعه ی حاضر فایل پاورپوینت قابل ویرایش تمامی فصل …

Read More »

خلاصه فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران+(دانلود رایگان)

دانلود فایل خلاصه فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل خلاصه فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. خلاصه فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران خلاصه فلسفه تربيت …

Read More »

خلاصه کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف با نمونه سوال.+(دانلود رایگان)

دانلود فایل خلاصه کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف با نمونه سوال.+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل خلاصه کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف با نمونه سوال. را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید. خلاصه کتاب اندازه …

Read More »

پاورپوینت «طراحی آموزشی» «راهبردها و فنون طراحی آموزشی – لشین،پولاک و رایگلوث» ترجمه هاشم فردانش – تجزیه وتحلیل نیازها – تجزیه و تحلیل مشکل+(دانلود رایگان)

دانلود فایل پاورپوینت «طراحی آموزشی» «راهبردها و فنون طراحی آموزشی – لشین،پولاک و رایگلوث» ترجمه هاشم فردانش – تجزیه وتحلیل نیازها – تجزیه و تحلیل مشکل+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل پاورپوینت «طراحی آموزشی» «راهبردها و فنون طراحی آموزشی – لشین،پولاک و رایگلوث» ترجمه هاشم فردانش – تجزیه وتحلیل …

Read More »