Breaking News

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر+(دانلود رایگان)

دانلود فایل گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

این گزارشکار حاوی فایل های شبیه سازی آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مدارات منطقی و معماری کامپیوتر است.
دانشگاه حکیم سبزواری
آزمایشاتی از قبیل rom,prom,not,nand,counter و سایر گیت های دیگر و فلیپ فلاپ ها
 
برای شبیه سازی از نرم افزار محبوب پروتئوس استفاده شده است.
 
دانلود نرم افزار: https://soft98.ir/software/engineering/3535-proteus.html…

دسته بندی محصول:برق

http://kialink.ir/img_project/59407_1594653391.png

توضیحات کوتاه محصول:

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

گزارشکار آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر

این گزارشکار حاوی فایل های شبیه سازی آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مدارات منطقی و معماری کامپیوتر است.
دانشگاه حکیم سبزواری
آزمایشاتی از قبیل rom,prom,not,nand,counter و سایر گیت های دیگر و فلیپ فلاپ ها
 
برای شبیه سازی از نرم افزار محبوب پروتئوس استفاده شده است.
 
دانلود نرم افزار: https://soft98.ir/software/engineering/3535-proteus.html…

 

About mq89891401

Check Also

دانلود فایل ورد(Word) پروژه نیروگاه های بادی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود فایل ورد(Word) پروژه نیروگاه های بادی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل …