Breaking News

پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC)+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC) را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC)

پرسشنامه کیفیت ادارک شده از ابعاد رابطه زناشویی (PRQC) توسط فیلچر و همکاران (2000) تدوین شده و به صورت PDF ارائه شده است. دارای 18 سوال است و دارای ابعاد رضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسی و عشق است. روایی و پایایی دارد و نحوه نمره گذاری بیان شده است. سوالات نیز در طیف لیکرت 7 درجه ای می باشند….

دسته بندی محصول:سایر رشته های علوم انسانی

http://kialink.ir/img_project/

توضیحات کوتاه محصول:

پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (PRQC)

پرسشنامه کیفیت ادارک شده از ابعاد رابطه زناشویی (PRQC) توسط فیلچر و همکاران (2000) تدوین شده و به صورت PDF ارائه شده است. دارای 18 سوال است و دارای ابعاد رضایت، تعهد، صمیمیت، اعتماد، شور و هیجان جنسی و عشق است. روایی و پایایی دارد و نحوه نمره گذاری بیان شده است. سوالات نیز در طیف لیکرت 7 درجه ای می باشند….

 

About mq89891401

Check Also

دانلود درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی وهراتی pdf + خلاصه و نمونه سوال+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی وهراتی pdf + خلاصه و …