Breaking News

پاورپوینت "الکترودیالیز در تصفيه آب"+(دانلود رایگان)

دانلود فایل پاورپوینت "الکترودیالیز در تصفيه آب"+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل پاورپوینت "الکترودیالیز در تصفيه آب" را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

پاورپوینت "الکترودیالیز  در تصفيه آب"

پاورپوینت "الکترودیالیز در تصفيه آب"

الکترودیالیز در تصفيه آب-ppt
 
قسمتي از پاورپوينت:
الکترودیالیز (Electro Dialysis): الکترودیالیز به جداسازی اجزای باردار (یون‌ها) به کمک جریان الکتریسته از آب گویند.
-آب‌های لب‌شور آب‌هایی هستند کهTDS (کل جامدات محلول) آنها کمتر از 2500 میلیگرم در لیتر بوده یا میزان نمک آنها بین 1/. تا حداکثر 1 درصد باشد.
-لازم است کلیة جامدات معلق و مواد آلی محلول آن جدا شوند، چون این ناخالصی‌ها باعث گرفتگی غشاءهامی‌شوند. تنظیم PHدر دامنة نسبتاً اسیدی…

دسته بندی محصول:عمران

http://kialink.ir/img_project/13334_1484163472.png

توضیحات کوتاه محصول:

پاورپوینت "الکترودیالیز  در تصفيه آب"

پاورپوینت "الکترودیالیز در تصفيه آب"

الکترودیالیز در تصفيه آب-ppt
 
قسمتي از پاورپوينت:
الکترودیالیز (Electro Dialysis): الکترودیالیز به جداسازی اجزای باردار (یون‌ها) به کمک جریان الکتریسته از آب گویند.
-آب‌های لب‌شور آب‌هایی هستند کهTDS (کل جامدات محلول) آنها کمتر از 2500 میلیگرم در لیتر بوده یا میزان نمک آنها بین 1/. تا حداکثر 1 درصد باشد.
-لازم است کلیة جامدات معلق و مواد آلی محلول آن جدا شوند، چون این ناخالصی‌ها باعث گرفتگی غشاءهامی‌شوند. تنظیم PHدر دامنة نسبتاً اسیدی…

 

About mq89891401

Check Also

نمونه گزارشات ماهانه مدیریت و کنترل پروژه بهمراه دستورالعمل های بخش کنترل پروژه، اسناد و بایگانی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل نمونه گزارشات ماهانه مدیریت و کنترل پروژه بهمراه دستورالعمل های بخش کنترل پروژه، …