Breaking News

قدرت هدیه خدا به انسان+(دانلود رایگان)

دانلود فایل قدرت هدیه خدا به انسان+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل قدرت هدیه خدا به انسان را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

قدرت هدیه خدا به انسان

قدرت هدیه خدا به انسان

برای موفقیت باید قدرت داشت …
اما چه قدرتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کتاب قدرت ، هدیه خدا به انسان می آموزد که انسان موجودیست که از خداوند باری تعالی نیرویی بس شگرف را بودیعه گرفته است تا از آن در لحظات مختلف زندگی بهره جوید و به سرمنزل مقصود که همانا رسیدن به زندگی خداگونه و مورد تأیید ذات اقدس اوست برسد .
نویسنده کتاب قدرت ، هدیه خدا به انسان قدرتهایی که انسان در کنه وجود خود دارد و از آنها کمتر استفاده میکند را به او باز میشناساند تا پی ببرد که…

دسته بندی محصول:کسب و کار اینترنتی

http://kialink.ir/img_project/11071_1457564315.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

قدرت هدیه خدا به انسان

قدرت هدیه خدا به انسان

برای موفقیت باید قدرت داشت …
اما چه قدرتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کتاب قدرت ، هدیه خدا به انسان می آموزد که انسان موجودیست که از خداوند باری تعالی نیرویی بس شگرف را بودیعه گرفته است تا از آن در لحظات مختلف زندگی بهره جوید و به سرمنزل مقصود که همانا رسیدن به زندگی خداگونه و مورد تأیید ذات اقدس اوست برسد .
نویسنده کتاب قدرت ، هدیه خدا به انسان قدرتهایی که انسان در کنه وجود خود دارد و از آنها کمتر استفاده میکند را به او باز میشناساند تا پی ببرد که…

 

About mq89891401

Check Also

آزمون آغازین پایه ششم ابتدایی به همراه پاسخ نامه (کلیه دروس)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل آزمون آغازین پایه ششم ابتدایی به همراه پاسخ نامه (کلیه دروس)+(با قیمت روز) …