Breaking News

شناخت صنعت گردشگری+(دانلود رایگان)

دانلود فایل شناخت صنعت گردشگری+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل شناخت صنعت گردشگری را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

شناخت صنعت گردشگری

شناخت صنعت گردشگری

شناخت صنعت گردشگری از جمله منابع آزمون جامع گردشگری در بخش «مدیریت فنی بند-ب» می باشد. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «شناخت صنعت گردشگری؛ اصول، رویه ها و رویکردها» تالیف چالز.آر.گلدنر و جی.آر.برنت ریچی است که توسط دکتر حمید ضرغام بروجنی، مرتضی بذرافشان و حمید ایوبی یزدی ترجمه و توسط انتشارات مهکامه در 471 صفحه منتشر شده است. این کتاب در 13 فصل مهمترین و کلیدی ترین مفاهیم صنعت گردشگری را به مخاطبان خود…

دسته بندی محصول:سیر و سفر

http://kialink.ir/img_project/43755_1573723297.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

شناخت صنعت گردشگری

شناخت صنعت گردشگری

شناخت صنعت گردشگری از جمله منابع آزمون جامع گردشگری در بخش «مدیریت فنی بند-ب» می باشد. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «شناخت صنعت گردشگری؛ اصول، رویه ها و رویکردها» تالیف چالز.آر.گلدنر و جی.آر.برنت ریچی است که توسط دکتر حمید ضرغام بروجنی، مرتضی بذرافشان و حمید ایوبی یزدی ترجمه و توسط انتشارات مهکامه در 471 صفحه منتشر شده است. این کتاب در 13 فصل مهمترین و کلیدی ترین مفاهیم صنعت گردشگری را به مخاطبان خود…

 

About mq89891401