Breaking News

دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

 
 
–>
 
 
آلیستر كرولی در كتاب کلید گمشده به معرفی شیاطینی پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها برای انجام مقاصد شیطانی خود استفاده كرده و یا آنها را مورد پرستش قرار می دهند. این ۷۲ شیطان همان شیاطین مطرودی هستند كه حضرت سلیمان آنها را به غل و زنجیر كشید. هر نوع فتنه و فسادی كه در دنیای امروز رخ می دهد بنوعی به این ۷۲ دیو و سپاهیان آنها ارتباط دارد .
هیچ سحری در دنیا انجام نشده مگر پای قدرت شیطانی یكی از این ۷۲ پلید در میان…

دسته بندی محصول:آموزش

http://kialink.ir/img_project/31830_1511864597.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

دانلود pdf کتاب کلید گمشده حضرت سلیمان

 
 
–>
 
 
آلیستر كرولی در كتاب کلید گمشده به معرفی شیاطینی پرداخته است كه ساحران و جادوگران از آنها برای انجام مقاصد شیطانی خود استفاده كرده و یا آنها را مورد پرستش قرار می دهند. این ۷۲ شیطان همان شیاطین مطرودی هستند كه حضرت سلیمان آنها را به غل و زنجیر كشید. هر نوع فتنه و فسادی كه در دنیای امروز رخ می دهد بنوعی به این ۷۲ دیو و سپاهیان آنها ارتباط دارد .
هیچ سحری در دنیا انجام نشده مگر پای قدرت شیطانی یكی از این ۷۲ پلید در میان…

 

About mq89891401

Check Also

دانلود ترجمه مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال همراه حل مسائل+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود ترجمه مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال همراه حل مسائل+(با …