Breaking News

دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf

دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf

معرفی کتاب:(سوانح ایام)
زندگینامه خودنوشت شادروان ابوالفضل برقعی، از سردمداران مبارزه با خرافات در ایران امروزین است.(سوانح ایام)کتاب حاضر از آن عقیده دارای اهمیت است که تاریخ تحولات سیاسی- مذهبی ایران امروزین را در دوران حکومت پهلوی (رضا و محمدرضا شاه) پس از انقلاب ایران تا سال هفتاد شمسی داستان کرده و نقش و موضع گیری روحانیون شیعه را در قبال رویدادهای گوناگون جامعه ایران شرح و تحلیل می کند و پرده از حقایقی برمی دارد که برای بسیاری از…

دسته بندی محصول:علوم سیاسی

http://kialink.ir/img_project/30909_1518700501.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf

دانلود رایگان کتاب سوانح ایام آیت الله برقعی pdf

معرفی کتاب:(سوانح ایام)
زندگینامه خودنوشت شادروان ابوالفضل برقعی، از سردمداران مبارزه با خرافات در ایران امروزین است.(سوانح ایام)کتاب حاضر از آن عقیده دارای اهمیت است که تاریخ تحولات سیاسی- مذهبی ایران امروزین را در دوران حکومت پهلوی (رضا و محمدرضا شاه) پس از انقلاب ایران تا سال هفتاد شمسی داستان کرده و نقش و موضع گیری روحانیون شیعه را در قبال رویدادهای گوناگون جامعه ایران شرح و تحلیل می کند و پرده از حقایقی برمی دارد که برای بسیاری از…

 

About mq89891401

Check Also

جزوه اصول روابط بین الملل+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه اصول روابط بین الملل+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل جزوه اصول …