Breaking News

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید) را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

 

 
خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)
 
اخلاق حرفه ای در مدرسه، دکتر احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران، دکتر زینب برخورداری استادیار دانشگاه تهران، فائزه موحدی، موسسه آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی، چاپ اول 1395، 212 ص، مصور این کتاب نخستین اثر در زبان فارسی است که به صورت سامان مند، برپایه نظام ارزشی اسلام و با رویکرد کاربردی به بیان حقوق همه صاحبان حق در محیط درونی و بیرونی مدرسه و مسئولیت های…

دسته بندی محصول:آموزش و پرورش

http://kialink.ir/img_project/39989_1559373140.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)

 

 
خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای (جدید)
 
اخلاق حرفه ای در مدرسه، دکتر احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران، دکتر زینب برخورداری استادیار دانشگاه تهران، فائزه موحدی، موسسه آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی، چاپ اول 1395، 212 ص، مصور این کتاب نخستین اثر در زبان فارسی است که به صورت سامان مند، برپایه نظام ارزشی اسلام و با رویکرد کاربردی به بیان حقوق همه صاحبان حق در محیط درونی و بیرونی مدرسه و مسئولیت های…

 

About mq89891401

Check Also

طرح جابر پایه دوم ابتدایی اجزای گل به همراه دفتر کارنما+(دانلود رایگان)

دانلود فایل طرح جابر پایه دوم ابتدایی اجزای گل به همراه دفتر کارنما+(با قیمت روز) …