Breaking News

تئاتر طنز بچه سر راهی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل تئاتر طنز بچه سر راهی+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل تئاتر طنز بچه سر راهی را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

تئاتر طنز بچه سر راهی

تئاتر طنز بچه سر راهی

تئاتر طنز بچه ی سر راهی 
داستان از این قرار است که اصغر(علی زراعتکار) در پارک بچه سر راهی را پیدا می کند که تصمیم می گیرد که نگهداری آن را بعهده بگیرد و آن را نزد عمو جواد و اس حسین می برد و با اصرار آنها پیگیر یافتن پدر و مادر طفل می گردند.آنها متوجه می شوند گوشی موبایلی که در قنداق بچه قرار دارد زنگ می خورد که اتفاقات خنده داری را باعث می شود .
اُس حسین:حسین نجف زاده
اصغر:علی زراعتکار
عمو جواد:محمود نجف زاده
عمو مراد علی:سید حبیب…

دسته بندی محصول:هنرهای نمایشی

http://kialink.ir/img_project/43106_1549138475.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

تئاتر طنز بچه سر راهی

تئاتر طنز بچه سر راهی

تئاتر طنز بچه ی سر راهی 
داستان از این قرار است که اصغر(علی زراعتکار) در پارک بچه سر راهی را پیدا می کند که تصمیم می گیرد که نگهداری آن را بعهده بگیرد و آن را نزد عمو جواد و اس حسین می برد و با اصرار آنها پیگیر یافتن پدر و مادر طفل می گردند.آنها متوجه می شوند گوشی موبایلی که در قنداق بچه قرار دارد زنگ می خورد که اتفاقات خنده داری را باعث می شود .
اُس حسین:حسین نجف زاده
اصغر:علی زراعتکار
عمو جواد:محمود نجف زاده
عمو مراد علی:سید حبیب…

 

About mq89891401