Breaking News

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500+(دانلود رایگان)

دانلود فایل برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500 را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

این‌ جزوه‌ شامل تعدادی از برنامه‌های ماشین حساب ، مورد استفاده در کارهای نقشه‌برداری بخصوص راه سازی بوده و نحوه استفاده آنها همراه با مثال توضیح داده شده است.

 برنامه ژیزمان: تعیین ژیزمان یک امتداد (تعدادی از برنامه‌ها به این برنامه وابسته است)
برنامه (OFFSET ARC): تعیین مختصات نقطه با هر فاصله‌ای نسبت به یک قوس
برنامه (HELON): تعیین مساحت مثلث با سه ضلع معلوم
برنامه (OFFSET): تعیین فاصله از مبدا و فاصله از محور یک نقطه با مختصات…

دسته بندی محصول:نقشه برداری

http://kialink.ir/img_project/12748_1461409850.png

توضیحات کوتاه محصول:

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

برنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500

این‌ جزوه‌ شامل تعدادی از برنامه‌های ماشین حساب ، مورد استفاده در کارهای نقشه‌برداری بخصوص راه سازی بوده و نحوه استفاده آنها همراه با مثال توضیح داده شده است.

 برنامه ژیزمان: تعیین ژیزمان یک امتداد (تعدادی از برنامه‌ها به این برنامه وابسته است)
برنامه (OFFSET ARC): تعیین مختصات نقطه با هر فاصله‌ای نسبت به یک قوس
برنامه (HELON): تعیین مساحت مثلث با سه ضلع معلوم
برنامه (OFFSET): تعیین فاصله از مبدا و فاصله از محور یک نقطه با مختصات…

 

About mq89891401

Check Also

برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)+(دانلود رایگان)

دانلود فایل برنامه های آماده متلب(نقشه برداری،فتوگرامتری،ژئودزی،سرشکنی)+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل برنامه های …