تبلیغات
فایل خونه - مطالب ابر میزان
 
فایل خونه
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : حامد مستوفی
مطالب اخیر
نویسندگان
بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاریبررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر

صفحات: 71
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


طرح مساله و چارچوب نظری آن
با توجه به اجتماعی بودن آدمی از لحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار حائز اهمیت است . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر مورد بررسی قرار می گیرد .
ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است . منظور از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است .


دانلود فهرست مطالب
دانلود فایل




نوع مطلب : تحقیق، 
برچسب ها : بررسی، انواع، میزان، اختلالات، رفتاری، بین، دانش،
لینک های مرتبط :
افسردگی بین کارمندان بیمارستان -پژوهش

افسردگی بین کارمندان بیمارستان -پژوهش

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

صفحات: 81
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بیان مسأله:
آمار تعداد اختلالات روانی در جهان نشان می دهد كه 15% از جمعیت كل جهان از بیماری افسردگی رنج می بردند. لازم به ذكر است كه این آمار در مورد زنان تا 25 درصد نیز می رسد.
لذا اختلال روانی در میان جنس زن و مرد شیوع متفاوت دارد. افسردگی بعنوان یك اختلال خلق در كار كرد فرد تاثیر گذاشته وموجب كاهش بهره وری فرد وخانواده و سازمان وبنابراین كاهش بهره وری یك جامعه می شود، به همین دلیل در بعد اپیدیولوژیك اثرات سوء قابل توجهی در اجتماع می گذارد.
این اثر وقتی مملوس تر است كه در بین پرستاران یك جامعه در حال توسعه كه مقدار قابل توجهی منابع انسانی در بخش درمان را تشكیل می دهند افسردگی شیوع می یابد وبا توجه به این امر كه اكثر پرستاران را جمعیت زنان تشكیل می دهند و زنان در مواجهه با سختیهای كار از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند، دچار افسردگی در ضمن كار می شوند.


دانلود فایل




نوع مطلب : تحقیق، 
برچسب ها : بررسی، میزان، افسردگی، پرسنل، بیمارستان،
لینک های مرتبط :
پروژه تاثیر وجود والدین بر اظطراب

پروژه تاثیر وجود والدین بر اظطرابمقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

تعداد صفحات: 73
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا " باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

بیان مسئله
        ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.
دانلود فایل





نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : مقایسه، میزان، اضطراب كلی دانش، آموزان، دختر، پسر، محروم،
لینک های مرتبط :
تحقیق در مورد میزان استفاده از اینترنت

تحقیق در مورد میزان استفاده از اینترنتبررسی میزان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان

فرمت: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 84


اهمیت موضوع تحقیق

توسعه اطلاعات تحولات بنیادینی در حوزه‌های مختلف جامعه بشری اتفاق افتاده است كه بعضا از آن تحت عنوان انقلاب یاد می‌شود یاد می شود .دستاورداین انقلاب در جامعه بشری بیشتر مربوط است به كاربردهای مختلف فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف عملكرد اجتماعی نظیر اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غیره.


دانلود فایل




نوع مطلب : تحقیق، 
برچسب ها : تحقیق، مورد، میزان، استفاده، اینترنت،
لینک های مرتبط :
میزان افسردگی در دانش آموزان دبیرستانها - تحقیق

میزان افسردگی در دانش آموزان دبیرستانها - تحقیق

بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد


صفحات: 55
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی دانش آموزان به لحاظ اهمیت آن از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و علمای تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی و سایر افرادی که به نحوی با دانش آموزان سروکار دارند قرار گرفته است. با توجه به اینکه وضعیت روحی- روانی دانش آموزان امر مهمی در وضعیت تحصیلی آنان به شمار می آید به غایت یافته های این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات وابسته به تحصیل درمراکز آموزشی واقع گردد.


هدف از اجرای این تحقیق تعیین میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد و مقایسه آن با دانش آموزان سایر دبیرستانها می باشد. در این تحقیق 131
 دانش آموز سال سوم دبیرستان دخترانه و پسرانه تیزهوشان( گروه مورد) و 143 دانش آموز سال سوم دبیرستانهای دخترانه فاطمه مشکاه و پسرانه کیخسروی ( گروه شاهد) انتخاب شدند. در مجموع 274 دانش آموز به وسیله آزمون Beck مورد ارزیابی قرار گرفتند.

با بررسی میزان افسردگی بر حسب جنس، بعد خانوار، وضعیت مالی، شغل مادر و وضعیت زندگی با والدین نیز رابطه آماری معنی داری بین دو گروه بدست نیامد. این بدان معنی است که ما با این تعداد نمونه نتوانستیم ارتباطی از این حیث بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده کنیم و دو گروه از نظر شیوع افسردگی تفاوتی ندارند.

دانلود فایل




نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : بررسی، مطالعه، میزان، شیوع، دانش، آموزان، دبیرستانهای،
لینک های مرتبط :
بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از امار توصیفی (محاسبه میانگین – انحراف استاندارد ، توزیع فراوانی و...............)
و اما راستنباطی (از روئی همبستگی پیرمون به منظور نشان دادن رابطه بین متغییر ها استفاده گردید که با استفاده ا ز نرم افزار اماری spss این موارد اجرا گردید .
پس از تحویل پرسش نامه ها به ازمودنی ها بر تکمیل انها نظارت داشته و در صورت لزوم به سوالات و ابهامات انها پاسخ داده شد ضمنا تعدادی پرسش نامه از طریق اموزشگاه به مشاوران ابلاغ شده و سپس روز بعد جمع اوری گردید اکثر ازمودنی ها با تمایل پرسشنامه ها را تکمیل نموده و تحویل دادند .

دانلود فهرست مطالب
دانلود فایل





نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : بررسی، میزان، فرسودگی، بین، مشاوران،
لینک های مرتبط :
بررسی میزان آگاهی معلمان از سرطان سینه

بررسی میزان آگاهی معلمان از سرطان سینهبررسی میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن منطقه 2 شهر زنجان در مورد خودآزمایی سینه‌.
 
صفحات: 50
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


بیان مسأله
بیماری سرطان علی رغم دهها سال تحقیق مستمر هنوز یك معضل بزرگ برای بشر به شمار می شود هر ساله بیش از یك میلیون نفر به سرطان مبتلا شده و نیم میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان می میرند‌. سرطان مانند بسیاری از بیماریها موجب بروز اضطراب می شود‌. تأثیر فیزیولوژیك و روانی سرطان روی بیماران و خانوادة آنها منجر به تغییرات عمیقی در شیوه زندگی آنها می گردد‌. سرطان ممكن است برای برخی معنای مرگ و برای برخی دیگر مفهوم فلج شدن را داشته باشد‌. افسانه های بیان كننده بیماریهای بدخیم، اغلب باروری علاج ناپذیری بیماری متمركز بوده، ایجاد نومیدی و یأس می كنند‌. علی رغم پیشرفتهای مهمی كه در خصوص پیشگیری و درمان سرطان صورت گرفته و سبب شده میزان بقاء 5 مساله تا تقریباً 50% افزایش یابد هنوز سرطان به عنوان دومین علت مرگ و میر در دنیا مطرح است‌.

دلایل انتخاب موضوع
1 – سرطان سینه دومین رتبه مرگ و میر را در میان زنان در سنین باروری دارد‌. سرطان سینه یك بیماری وخیم و كشنده است كه در صورت عدم درمان مناسب مبتلایان را به كام مرگ خواهد كشید‌. با توجه به اینكه تنها راه حفاظت این نوع سرطان تشخیص سریع آن می باشد، خودآزمایی سینه به عنوان اولین و آسان ترین و كم هزینه ترین روش تشخیص زودرس سرطان سینه خصوصاً در كشور ما است‌. لذا آگاهی زنان خصوصاً در سنین شیوع سرطان سینه ضروری به نظر می رسد‌.
2 – تحقیق در زمینه میزان آگاهی و عملكرد دبیران زن در زمینه خودآزمایی سینه در حد محدودی انجام گرفته است‌. امید است دانلود فایل





نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : بررسی، میزان، آگاهی، معلمان، سرطان، سینه،
لینک های مرتبط :
روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی ادراکی مدیران زن و مرد

روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی ادراکی مدیران زن و مرد

روش تحقیق

مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه
تعداد صفحات: 47
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اهداف تحقیق
اهمیت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش و تربیت آنها متناسب با نیازهای آموزشی و پرورشی و نقشی که این نیروی انسانی تربیت یافته در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، ضروریت بکارگیری مدیران لایق و کار آمد و دارای تخصص ، مهارت ، خلاقیت جامعیت فکر و ذهنیت فلسفی را بوضوح آشکار میسازد . امروزه افرادی که در راس موسسات آموزشی قرار میگیرند جهت حصول اهداف آموزشی و پرورش باید مجهز به مهارت های ادراکی ، انسانی و فنی باشند. برای اینکه مدیران مدارس به مهارت های ادراکی مجهز شوند باید تفکر سیستمی داشته و به ذهنیت فلسفی مجهز شوند. در زمینه مهارت های انسانی باید به موارد زیر آشنایی داشته باشند.

روش تجزیه و تحلیل آماری
پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از شاخص های آمار توصیفی ، درصد گیری و از آزمون T استفاده شده است


دانلود  فهرست مطالب
دانلود فایل




نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : روش، تحقیق، مقایسه، میزان، توانمندی، ادراکی، مدیران،
لینک های مرتبط :
پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان

پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان

پژوهش میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان  مدارس دخترانه


فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل: 33

چکیده

گزارش حاضر پژوهشی است که به بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی اندیمشک پرداخته است.

در این پژوهش تعداد 290 دانش اموز دختر از دو مدرسه راهنمایی بطور تصادفی ( تصادفی طبقه بندی) انتخاب شدند و پرسشنامه ( CDS.A ) را تکمیل کردند.
لازم به ذکر است که 140 نفر از پایه اول و 150 نفر از پایه سوم انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند.

فرضیه های پژوهش عبارتند از :

 بین رتبه تولد و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
بین مردودی و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد
بین تجدیدی و میزان افسردگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

نتایج بدست آمده از فرضیه ها:

در سطح اطمینان 05/0 هر سه فرضیه رد شده و تأیید نمی شوند.

 فهرست:
چکیده

فصل اول
طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
بیان اهداف پژوهش
متغیر های پژوهش:
تعاریف عملیاتی :
کاربرد یافته ها:

فصل دوم
پیشینه
تاریخچه افسردگی
   نظریه های افسردگی
تعاریف افسردگی
عوامل مؤثر در پیدایش افسردگی
علائم و نشانه ها
انواع افسردگی :
برخی روش های درمان افسردگی

فصل سوم :
روش شناسی
هدف از انجام این پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش اجرا
ابزار پژوهش

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل
داده ها
آمار توصیفی :
جدول تحلیل واریانس

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل نهایی داده ها :
نتیجه گیری
محدودیت ها:
پیشنهادها:
فهرست
منابع
دانلود فایل



نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : پژوهش، میزان، شیوع، افسردگی، بین، دانش، آموزان،
لینک های مرتبط :
پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیری

پروژه بررسی میزان مسئولیت پذیریپروژه رشته علوم اجتماعی + پرسشنامه
تعداد صفحات: 100
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر


روش تحقیق : روش پژوهش در این تحقیق میدانی و به صورت پرسشنامه بسته می باشد بدین طریق که پس از تهیه سئوالات ، پرسشنامه در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان قرار می گیرد و پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان پاسخهای آنها استخراج و اطلاعات بدست آمده تنظیم می گردد .
دانلود فایل



نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : پروژه، بررسی، میزان، مسئولیت پذیری،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :